Неврози

Неврозата е функционално нарушение в работата на психичния апарат, при което най-често срещания симптом е тревожността.
Според съдържанието на водещите симптоми, има няколко основни типа неврози:
– генерализирана тревожност (страхова невроза)
– конверзна (хистерична) невроза
– дисоциативна невроза
– натраплива (обсесивно-компулсивна) невроза
– депресивно-хипохондрична невроза
– фобийна невроза с или без панически атаки
– сексуални неврози (бърза еякулация, функционална импотентност, сексуална анорексия и др.)
– хранителнo-анорексийни неврози
Имената на неврозите имат описателен характер и се предлагат от дидактически съобръжения. От една страна това помага за по-лесното им изучаване, а от друга – улеснява психиатри и психолози да се разбират по добре, когато обсъждат пациентите си от професионална гледна точка. Трябва да се има предвид обаче, че характерните симптоми за един тип невроза могат да се срещат при всяка друга, в различна степен на изразеност. Комбинирането на симптомите от различните типове невроза прави всеки пациент уникален. Това изисква индивидуален подход особено що се касае до избора на подходящата терапия.

Първо средство на избор при лечение на неврозите е психотерапията. Лекарствата тук могат да имат помощно значение. Много често техният “лечебен” ефект всъщност е плацебо-ефект.