Депресии

Депресивните състояния са една голяма група нарушения в психичното функциониране, при които най-важната психодинамична характеристика е: спад на психичната енергия.
Причините за депресия могат да се разделят на социални, психологични и биологични.
Най-честите симптоми на депресията са: Нарушения на съня; Потиснато настроение; Спад на интересите; Спад на инициативността, умора; Намаление на удоволствието; Чувство за вина или мисли за безполезност; Влошаване на вниманието; Вегетативни и психомоторни смущения.
Лечението на депресивните състояния трябва да бъде съобразено с причините и психодинамичните и биологични механизми на депресията.
Психотерапията и фармакотерапията са основните лечебни процедури при депресивните състояния. Най-добри резултати се получават от комбинираното им приложение. При социалните и психологични депресии предимство имат психотерапевтичните процедури, а при биологично причинените депресии, първо средство на избор са фармакологичните средства.