Етикет: Хомеопатия

Homeopathy and Mental Health,

I hold a particular respect for physicians who study the effect of putative drugs by self-application. One of them is Dr. Samuel Hahnemann, the father of homeopathy. The idea of homeopathic medicine is based on the principle of similarity, that

С етикет: , , ,

Хомеопатия и психично здраве

Хомеопатия и психично здравe   Аз се отнасям с особена почит към лекарите, които проверяват свойствата на откритите от тях лекарства най-напред върху себе си. Един от тях е Самуел Ханеман, бащата на хомеопатията. Идеята за хомеопатичните лекарства е изградена

С етикет: , ,
Top