DMT – МОЛЕКУЛАТА Е КЛЮЧЪТ ЗА РАЗБИРАНЕ НА ШИЗОФРЕННАТА ПСИХОЗА!