Откровенията на Стивън Хокинг, пораждащи мисли в мен

 • „Аз съм архетип на извадения извън строя гений. Дали съм гений подлежи на съмнение.” Стивън Хокинг.
  • Архетипа на гения не се подчинява на строя. Гениалността е дар от Бога и не се подлага на съмнение.
 • „Айнщайн е грешал, като е казвал, че: „Бог не играе на зарове“. Наличието на черни дупки предполага, че Бог не само си играе на зарове, но понякога ни обърква, като ги хвърля там, където не можем да ги видим.” Стивън Хокинг.
  • Нилс Бор към Айнщайн: „Не казвай на Бог какво да прави”
 • „Едно от основните правила във Вселената е, че нищо не е съвършено. Съвършенство просто не съществува. Без несъвършенство не бихме съществували нито вие, нито аз.” Стивън Хокинг.
  • Ако ни няма нас, несъвършените човеци, нямаше как да се разбере, че има Бог.
 • „Интелигентносте способността да се адаптираш към промените.” Стивън Хокинг.
  • Хитростта е вид интелигентност, която помага за адаптация и оцеляване. Гениалността е вид интелигентност, която прави носителя й беззащитен.
 • „Мислех, че информацията се унищожава в черните дупки. Това е най-голямата ми грешка, или поне най-голямата ми научна грешка.” Стивън Хокинг.
  • Информацията (законите за живата и мъртвата материя) е недосегаема и независима от променливите състояния на материята. Тя единствена не влиза в черните дупки и е синоним на вечността.
 • „Моята цел е проста. Това е пълното разбиране на Вселената, защо е таква, каквато е, и защо въобще съществува.” Стивън Хокинг.
  • На въпросите свързани с Вселената, човешкото същество има капацитета да отговори на въпроса „КАК”. На въпроса „ЗАЩО”, може да отговори само БОГ.
 • „Най-големият враг за знанието не е невежеството, а илюзията за знание.” Стивън Хокинг.
  • Враг на знаещия е полу-знаещия, на грамотния – полу-грамотния, а на интелигента – полу-интелигента и т.н.
 • „Ние можем да разберем Вселената. И това ни прави много специални.” Стивън Хокинг.
  • И много самоуверени!
 • „Тихите хора имат най-гръмки умове.” Стивън Хокинг.
  • Те са тихия огън на планетета.
 • „Цялата история на науката е постепенното осъзнаване, че събитията не се случват по произволен начин, а отразяват определен основополагащ ред, който може би е – или може би не е – резултат на божествено вдъхновение.” Стивън Хокинг.
  • Науката се основава на принципа на вероятността и се нуждае от потвърждение. Вярата в Бог няма нужда от доказване.
 • „Човешкият капацитет за вина е такъв, че хората винаги могат да намерят начини да се обвиняват.” Стивън Хокинг.
  • Вината и срама са едни от трудно поносимите човешки преживявания. Те силно контролират човешкия морал.
  •                                                                                                                                   д-р Вълчо Йорданов.
С етикет: , ,