Мисли и цитати за психотерапията.

Великите идеи са всеобща собственост
Сенека
Прозрения за психотерапевтичния процес

• Психотерапевтичния сеанс е временно бягство от реалността. Той е сцена на която се разиграват нещата от живота.
• Човек усеща света около себе си по един уникален начин, благодарение на физическите си и психични сетива, които притежава и които аз наричам “рецептори за живота”. Много е важно, всеки човек да пази рецепторите си за живота чисти, но в живота се случва често те да потъмняват. Онова което ми доставя най-голяма радост в терапията е да допринасям за възстановяването на чистотата и чувствителността на тези рецептори.

• И в здраве и в болест всеки пациент е уникален.

• Пациент и терапевт участват взаимно в терапевтичния процес и техния труд заслужава еднакво уважение.

• Пациентът не е купа, в която наливаш наставления и надежди, а свещ, която запалваш.

• Терапевта не само лекува пациента. Той се учи от него.

• В психотерапията има “лесни” и “трудни” пациенти. “Трудните” отнемат повече време.