АГРЕСИЯ И АЦЕТИЛХОЛИН; ЛИБИДО И ДОПАМИН

Всички компоненти на невротрансмитърната функция на мозъка имат своите паралелни сенки в структурите на душевния апарат.
Една тема която заслужава вниманието на психолози, невролози и психиатри е паралелното функциониране на холинергичната невротрансмитърна система от една страна и агресивния нагон и подържаните от него агресивни (в широкия смисъл) поведенчески реакции от друга. Когато разглеждаме едновременно тези два феномена в първия виждаме реалността, биологията, а във втория – смътно усещаме невидимото, нематериалното, в което функционира психичния апарат. В крайна сметка, този паралел изглежда очевиден.
По същия начин би трябвало да изглежда паралелното функциониране на адренергичната невротрансмитърна система и либидния нагон.